Turun opiskelevien tradenomien yhdistys, vuodesta 1996

Yhdistys

Opiskelijoiden yhdistys

Opiskelijayhdistys Trade ry on Turun ammattikorkeakoulussa tradenomitutkintoa suorittavien opiskelijoiden yhdistys. Traden tärkein tehtävä on huolehtia tradenomiopiskelijoiden hyvinvoinnista ja edunvalvonnasta Turun ammattikorkeakoulussa.

Linkki

Trade toimii linkkinä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä ja vaikuttaa monissa ammattikorkeakoulun toimielimissä. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä opiskelijakunnan, muiden opiskelijayhdistysten sekä eri koulutusohjelmien tuutoreiden kanssa.

Edunvalvonta

Tradella on edustus Edunvalvontatiimissä sekä koulun opettajakokouksissa. Jos näet epäkohtia koulutuksessa tai koulun toiminnassa, ota yhteyttä meihin palauteosion kautta ja edustamme sinua! Traden jäsenet ovat myös TROL ry:n jäseniä eli liiton jäsenedut koskevat automaattisesti Traden jäseniä.

Toimistot

Trade ylläpitää kahta toimistoa Lemminkäisenkadulla ja Sepänkadulla. Toimistoilta tavoitat muun muassa hallituksen jäsenet sekä tuutorit. Kaikki tradenomiopiskelijat ovat tervetulleita viettämään aikaa aina oven olleessa avoinna!

Toiminta

Tule viihtymään Traden kanssa!

Edunvalvonnallisen toiminnan lisäksi Trade pitää huolta opiskelijoiden henkisestä hyvinvoinnista järjestämällä monipuolisesti mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon. Perinteisiä opiskelijajuhlia yhdistys järjestää useasti lukuvuoden aikana. Yhteistyötä tehdään myös aktiivisesti opiskelijakunnan sekä muiden koulutusalayhdistysten kanssa. Olemme mukana myös tietyissä valtakunnallisissa tapahtumissa. Ohjelmatarjontaan kuuluu myös runsaasti muita tapahtumia kuten peli-iltoja sekä monipuolisia liikuntamahdollisuuksia jäsenille. Viikottainen liikuntavuoro Turun Insinööriopiskelijoiden kanssa on Traden jäsenille maksuton. Liikuntavuoro on yhteistä hauskanpitoa varten, joten omasta atleettisuudesta tai taitotasosta ei kanna olla huolissaan! Liikuntavuoroon ei tarvita ennakkoilmoitusta.

  • Kaupunkikierros . ALV- bileet . Haalarikastajaisristeily . Pikkarit . Tieräks Jottai Musiikist?

  • Liiketalouden, tietojenkäsittelyn, IB:n, liiketoiminnan logistiikan, myyntityön sekä kirjasto- ja tietopalvelualan tuutorit

  • TROL on koko Suomen tradenomiopiskelijoiden oma valtakunnallinen liitto, joka toimi tradenomiliitto TRAL:n alaisuudessa.

Hallitus

Traden hallitus koostuu hallituksen varsinaisista jäsenistä, varajäsenistä sekä tuutorivastaavista. Kaikki ovat vahvasti mukana arjen puuhissa, myös varajäsenet! Voit lähettää yhteistä sähköpostia kaikille seuraaville käyttäen osoitetta hallitus (at) opiskelijayhdistystrade (piste) fi.
Uploaded image

Oskari Viitaniemi

Puheenjohtaja
Uploaded image

Essi Kainulainen

Varapuheenjohtaja
Uploaded image

Mikko Similä

Rahastonhoitaja ja Lilon tuutorvastaava
Uploaded image

Linda Turunen

Sihteeri ja haalarivastaava
Uploaded image

Johanna Järäinen

Huvi- ja tapahtumavastaava
Uploaded image

Varpu Andersson

Huvi- ja tapahtumavastaava
Uploaded image

Jaakko Kiesvaara

Viestintävastaava
Uploaded image

Vilma Hyvönen

Litan tuutorvastaava

Marja Ainali

Liikuntavastaava

Kannanotot

Turun ammattikorkeakoulussa on jouduttu viime vuosina vähentämään lähiopetustunteja tuntuvasti, joka on johtanut siihen, että opiskelijat pääsevät työskentelemään yhä enemmän itsenäisesti. Ongelmaksi on osittain kuitenkin muodostunut se, ettei koululla ole tarjota viihtyisiä sekä käytännöllisiä tiloja riittävästi opiskelijoiden käyttöön itsenäiseen työskentelyyn. Uuden kampuksen suunnittelu sekä rakentaminen on tällä hetkellä usean opiskelijan mielessä ja allekirjoittaneet opiskelijayhdistykset ovatkin tähän asti kokeneet, ettei uuden kampuksen suunnittelusta ole informoitu riittävästi opiskelijoita eikä kysytty opiskelijoiden mielipiteitä, jotta he voisivat ottaa kantaa jo suunnitteluvaiheessa mahdollisiin epäkohtiin. Me allekirjoittaneiden opiskelijayhdistysten hallituksissa olemme huolissamme nykytilanteesta ja haluamme ottaa kantaa koko Turun ammattikorkeakoulun merkittävimpään tulevaisuuteen vaikuttavaan tekijään. Haluamme olla mukana varmistamassa, että koulutusalojemme tutkinnot saavat mahdollisuuden kehittyä yhä edelleen seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Yhdistystemme mielestä uuden kampuksen suunnitteluun tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä, selkeyttä ja vuorovaikutusta. ”Haluamme varmistaa, ettei uusi kampus ole epäonnistunut ratkaisuiltaan jo valmistuessaan. Parhaimmat ratkaisut uuteen kampukseen löydetään, kun jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon laajasti opiskelijoiden ideat”, linjaa Opiskelijayhdistys Trade ry:n puheenjohtaja Oskari Viitaniemi. Allekirjoittaneiden yhdistysten mielestä Turun ammattikorkeakoulun pitäisikin jatkossa järjestää hyvin markkinoituja keskustelutilaisuuksia, joissa opiskelijat pääsevät antamaan vinkkejä uuden kampuksen ratkaisuihin sekä kuulemaan, missä vaiheessa hankkeessa edetään. Allekirjoittaneiden yhdistysten jäsenien mielestä opiskelijayhdistykset luovat opiskelijoille tärkeää ”me”-henkeä Turun ammattikorkeakoulussa, jonka takia koemme tärkeäksi myös opiskelijayhdistysten huomioimisen kampuksen ratkaisuissa. Yhdistyksemme tarjovat omille opiskelijoilleen osaltaan toimistoillaan viihdykkeiden lisäksi myös apua opiskeluun ja mahdollisimman viihtyisiä tiloja sekä opiskelemiseen, että lähiopetustuntien vähentymisestä aiheutuneisiin hyppytunteihin. Tästä syystä koemme, että yhdistysten tärkeä toiminta tulee mahdollistaa myös tulevaisuudessa. Uusi kampus on täynnä mahdollisuuksia. Vielä ei ole liian myöhäistä antaa opiskelijoiden äänen kuulua.

Trade tiedottaa

Marraskuun kuukausitiedote

Palaute

Toiminnan kehittämiseksi palaute ja ideat ovat meille tärkeitä! Palauteosion kautta voit olla myös yhdeydessä edunvalvonnallisissa asioissa. Voit jättää palautteen myös nimettömänä. Yhteydenottopyyntöjen osalta pyydämme täyttämään henkilö- ja yhteystiedot. Kiitos palautteestasi!